Blinq uit in Leiderschap Individueel plus traject leiderschap training

Individueel plus 360° feedback traject

Naast de uitgebreide TMA-analyse (zie het Individueel traject) krijg je een 360 graden feedback-analyse. Daarbij gebruiken we input van teamleden met wie je nauw samenwerkt. Want hoe ben jij op de werkvloer? Hoe ervaren werknemers jouw gedrag als manager? Je zult merken: die reflectie geeft veel inzicht.

Vooraf bepalen wij samen op welke vlakken jij feedback wilt ontvangen. Naast de uitslag van de Talenten Motivatie Analyse krijg je dus een gedetailleerd overzicht van hoe medewerkers jou ervaren. De bijzonderheden van jouw gedrag worden weergegeven in verschillende grafieken.

Doordat je de feedback van medewerkers serieus neemt, laat je zien dat hun mening ertoe doet. De uitkomsten van beide analyses helpen om beter en prettiger samen te werken.

Het individueel plus traject 365° feedback traject kost 1190 euro exclusief BTW. Dat is inclusief twee coaching gesprekken, alle voorbereiding, uitvoering, licenties, reiskosten en materialen.